§ 1.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki

W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:
1)    wójt (burmistrz, prezydent miasta):
a)    na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
b)    na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;
2)    banki – na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.